• Levetiden på tepper og tekstiler forlenges betraktelig.

  • Det er ingen grunn til å begrense bruken av Fiber ProTector til kun nye tekstiler.

  • Behandligen reduserer normalt behovet for rens til en 1/4 del av det normale.

Kontor og offentlig miljø

Mange av våre kunder har benyttet seg av våre tjenester gjennom mange år.

Årsakene er flere:

  • Opprettholde delikate og representative lokaler år etter år
  • Mindre rens og daglig vedlikehold
  • Forlenger levetiden betraktelig på møbler og tepper
  • Betydelig bedre inneklima
  • Mindre falming


Alle ser støvet som ligger på lister og gulv, men det er bare de færreste som ser det støvet som ligger i tepper og tekstiler.

Dette er med på å påvirke innemiljø i tillegg til at alle verdier i tekstilet blir kraftig forverret. Fiber ProTector har spesialisert seg i behandling av møbler og tepper, både nye og allerede brukte. Vi har ekspertisen til å utføre en grundig rens før vi behandler tekstilene. Våre ansatte har erfaringen og kunnskapen til å utføre oppdrag på en kvalitativ måte.

Bruk av Fiber ProTector er et viktig bidrag til et bedre inneklima, noe som blant annet er av stor betydning for astmatikere og allergikere. Fiber ProTector danner et molekylpanser rundt det enkelte fiber, som hindrer at tekstilene suger til seg støv og smuss. Fordi friksjonen mellom fibrene reduseres, reduserer behandlingen også loing og støvavgang.

Vi har medarbeiderne med solid kunnskap og lang erfaring. Hos oss treffer du en profesjonell samarbeidspartner som ligger i teten både når det gjelder teknologi, arbeidsmetoder og faglig nivå. Vårt mål er å overgå våre kunders forventninger av kvalitet og service, samt være en aktiv medspiller for å forlenge verdien av investeringene og spare vedlikeholdskostnader.

Hva sier de som har brukt oss.

Nina Brundtland, forpleining- og administrasjonsleder i Statoil

“Statoil ASA stiller høyeste krav til sine leverandører av tjenester. Fiber ProTector AS leverer teppe- og møbelrens samt impregnering på boligmodulene på våre plattformer i Nordsjøen. Vi benytter også deres tjenester av skinnpleie.

På Kvitebjørn Plattform er vi opptatt av å ivareta en høyest mulig standard som også innebærer behovet for å ta vare på de investeringer vi gjør. I tillegg er vi en lavtbemannet plattform som er avhengig av funksjonelt renhold.

Basert på egne erfaringer, anbefaler vi Fiber ProTector også til andre som har behov for samme type tjenester.”

Alt image
Stacks Image 124353

Anette Jensen, Administrasjonssjef, Avd. leder Kontorservice i Statskraft

“Statskraft SF har brukt Fiber ProTector Norge AS til rens og impregnering av samtlige besøks stoler, kontor stoler og møteroms stoler. Skinnsofaene er også blir renset med skinnrens.

Fiber ProTector har overholdt alle avtaler med hensyn til tid og kostnader, og gjort en kjempebra jobb. Vi er svært fornøyd med resultatet og kan trygt anbefale Fiber ProTector til andre. Vi kommer selv å benytte dem også i fremtiden.”

Alt image
Stacks Image 125157

Ellen Francke, Administrasjonssjef, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisajon

“For oss er det viktig å ta vare på de investeringer vi gjør når det gjelder møbler og tepper. Det mener vi blir ivaretatt gjennom Fiber ProTectors tjenester. Vi er veldig godt fornøyd med resultatet av jobben de har gjort. Møblene så ut som nye og teppene fikk glansen tilbake etter endt oppdrag.”

Stacks Image 116167

FORDELER

• Vedlikehold
• Økonomi
• Miljø
• Kunnskap

BRUKSOMRÅDER

• Møbler
• Gardiner
• Tepper
• Skinnpleie

TEAM

• Lang erfaring
• Spesialisert
• Utvikling
• Ansatte


My Image

Fiber ProTector AS
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Orgnumber: 975862097
Tlf: +47 23 23 15 55
Fax: +47 23 23 15 50

Hvis du ønsker en demonstrasjon eller et tilbud, ta kontakt med vår salgsavdeling.

sales@fiberprotector.com
Tlf: +47 23 23 15 57

My Image
My Image

Made in Norway

Stacks Image p106903_n443197